Activitiy-Slider(1440x480)-1Activitiy-Slider(1440x480)-2Activitiy-Slider(1440x480)-3Activitiy-Slider(1440x480)-4Activitiy-Slider(1440x480)-5Activitiy-Slider(1440x480)-6Activitiy-Slider(1440x480)-7

活動主頁

TPSI北區工作坊

本次活動由林務局委辦、國立東華大學與本校合辦,涵蓋臺灣里山倡議夥伴關係網絡(TPSI)北區實務工作者交流工作坊與青年論壇,活動兼有室內討論(本校)與室外踏查(三芝區共榮-安康社區)的部分。活動議程如下:

2018060800120180608002201806080032018060800420180608005201806080062018060800720180608008201806080092018060801020180608011201806080122018060801320180608014201806080152018060801620180608017201806080182018060801920180608020201806080012018060800220180608003201806080042018060800520180608006201806080072018060800820180608009201806080102018060801120180608012